Wrangaton GC 4.5 - 0.5 Boringdon Park GC

Wrangaton GC 4.5 - 0.5 Boringdon Park GC